Realia Vakuutuspalvelut Oy - Asiakastuotteet

Asiakastuotteet

Parempaa turvaa ryhmäratkaisuihin

REALIA Vakuutuspalvelut Oy:n asiakkailla on käytetävissään lisäturvia, joilla voidaan paikata kiinteistövakuutuksessa olevia puutteita. Yksittäinen asiakas ei voisi vastaavan laadukasta tuotetta saada, mutta tuhannet asiakkaat yhtä aikaa voivat.

Realia Vakuutuspalvelut Oy:n asiakastuotteet, jotka sisältävät edullisen vakuutusturvan erilaisine lisäetuineen.

REALIA ASIAKASTURVA
REALIA ASIAKASTURVA

Realia Asiakasturva on tuote, jolla asukkaat saavat lisäturvaa tapaturman, avaimen katoamisen tai asumisen keskeytymisen varalta. Lisäksi se tarjoaa etuja kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi.

Vuosimaksu 74 euroa / yhtiö

LUE LISÄÄ REALIA ASIAKASTURVASTA - 1.1.2021 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus poistaa taloyhtiöltä talkoovakuuttamisen tarpeen

 • Vakuutusturva on ympärivuorokautisesti voimassa taloyhtiön tontilla, yhteisissä tiloissa ja talkoissa sekä talkootyöhön liittyvillä matkoilla. Lisäksi se on voimassa asukkaalle asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitettavien korjaus- ja muutostöiden aikana ilmoitusta koskevassa huoneistossa.
 • Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt ilman ikärajaa sekä vakuutetun yhteisön talkoissa ilman korvausta työskentelevät henkilöt talkootöiden aikana. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös taloyhtiön tai asukkaiden vieraat.
 • Vakuutusturva korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja mahdollisen pysyvän haitan. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoista ja ruumiinvamman aiheuttamaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta ja johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Tapaturmaksi katsotaan myös voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma (em. edellytyksin).
 • Enimmäiskorvausmäärät yhtä vakuutettua kohden yhdessä vahinkotapahtumassa:
  Hoitokulut, asukkaat 18 000 €
  Hoitokulut, vierailijat 5 000 €
  Pysyvä haitta (100%) 25 000 €
  Tapaturmainen kuolema 5 000 €
  Tapaturmainen luunmurtuma max 5 000 €
  Kertakorvaus tapaturmasta johtuvista sairaalahoidon kustannuksista 500 €
  Kodin ja ajoneuvon muutostyöt 500 €
  Silmälasien tai kuulokojeen vahingoittuminen talkoissa 3 000 €
  Talkoolaisen vastuuvakuutus 2 500 €
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta (kuitenkin 50 euroa silmälasi- ja kuulokojevahingoissa) ja talkoolaisten vastuuvakuutuksessa 150 €.

Avainturva auttaa asiakasta avainten kadotessa tai unohtuessa asuntoon

 • Realia Asiakasturvan Avainturva korvaa avaimien tai lukkojen uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneet kustannukset, kun vakuutetun asukkaan asunnon avaimet ovat vakuutetun hallusta kadonneet, varastettu tai ne ovat vakuutetun tahtomatta jääneet sisään lukittuun asuntoon.
 • Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt henkilöt.
 • Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutettua asukasta kohden yhdessä vahinkotapahtumassa sekä kalenterivuoden aikana on 300 euroa. Vakuutuksesta korvataan enintään yksi vahinko kalenterivuoden aikana.
 • Omavastuu on 0 €.

Turva asumisen keskeytymisen varalle

 • Vakuutuksesta korvataan asumisen keskeytyminen, kun asunto on asumiskelvoton vähintään 24 tunnin ajan ja asumiskelvottomuus on seurausta huoneistossa sattuneesta tulipalosta, vesivahingosta tai luonnonilmiöstä. Vesivahingolla tarkoitetaan vuotovahinkoa, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai säiliöstä tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Vakuutuksesta korvattavaksi vesivahingoksi katsotaan myös vahinko, joka on aiheutunut akvaarion, jääkaapin, pakastimen tai muun käyttölaitteen rikkoontumisesta ja sen seurauksena aiheutuneesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti seuranneesta vesivahingosta.
 • Vakuutuksesta korvataan jokaista täyttä vuorokautta kohden 75 euroa enintään 5 vuorokauden ajan. Vakuutusmäärä on asuntokohtainen, ei asukaskohtainen.
 • Omavastuu on 0 €.
 • Vakuutuksesta korvataan enintään 1 vahinko asuntoa kohden kalenterivuoden aikana. Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta, jos vahinko johtuu vahingonteosta tai on aiheutunut asunnossa tehtävän remontin tai korjaustöiden yhteydessä.

Tapaturmavakuutuksessa ja Avainturvassa vakuutetun tulee itse maksaa kulut ensin ja hakea vasta sen jälkeen korvausta alkuperäisiä tositteita vastaan. Asumisen keskeytymisen turvassa kuitteja kuluista ei tarvita, asumisen keskeytymisen tulee olla isännöitsijän, kotivakuutusyhtiön, palokunnan tai muun soveltuvan viranomaisen toteama ja siitä tulee toimittaa vakuutusyhtiölle allekirjoitettu ja päivätty tosite vahinkoilmoituksen liitteenä.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. (Finland), Kasarmikatu 44, 00130  Helsinki

Raksystemsin palvelut erikoishintaan

Realia Asiakasturva yhdessä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kanssa tarjoaa sähköautojen latausverkon tarvekartoituksen suoritettuna kuntoarvion yhteydessä hintaan 450€ (sis alv 24%).

Sähköautoilun yleistymisen myötä paine sähköverkon laadulle kasvaa. Se edellyttää tarpeeksi kattavan ja hyvin toimivan latausverkoston suunnittelua sekä riittävästi latauspisteitä. Mahdollinen panostus sähköajoneuvojen latausinfran rakentamiseen vaikuttaa etenkin kiinteistön sähköverkon tarpeisiin. Ennen kuin sähköauton latauspisteiden rakentamiseen voidaan ryhtyä, tulee kiinteistön sähköverkko tutkia perinpohjaisesti.

Lisätietoja kiinteistön ja asunto-osakeyhtiön kunnon ylläpidosta ja tutkimisesta antaa Raksystems, joka palvelee Sinua kautta maan.

Yhteydenotot osoitteeseen asiakaspalvelu@raksystems.fi tai puhelimitse 030 670 5500.

Lisätietoja saatte myös osoitteesta www.raksystems.fi.

Kiinteistöjen asiantuntijatyöt päteväityneen / RTA koulutuksen omaavan henkilöstön tekemä 15 - 25% alennuksella

RKM Group Oy tarjoaa REALIA Asiakasturva asiakkaille Kosteuskartoitukset , Kuntotutkimukset, Sisäilmatutkimukset sekä Ilmanvaihdon kuntotutkimukset erikoishinnoin

Yhteydenotot sähköpostitse info@rkmgroup.fi, puhelimitse valtakunnalliseen asiakalveluun p. 0291706300 tai rkmgroup.fi sivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Annamme mielellämme lisätietoja REALIA ASIAKASTURVAsta, jonka voimassaolo edellyttää asiakkuuttamme. Vuosimaksu on 74,- euroa / kiinteistö. Otathan yhteyttä.
REALIA HALLINNONTURVA
REALIA HALLINNONTURVA

Realia Hallinnonturva lisää kiinteistön hallituksen ja yhtiökokouksen puheenjohtajan turvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta.

Vuosimaksu 130 euroa / yhtiö

 • Ryhmävastuuvakuutus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille, yhtiökokouksen puheenjohtajalle sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajalle
 • Lisävakuutusmäärä 200 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutusmäärän lisäksi sekä lisävakuutusmääriä mm vahingon rajaamis- ja neuvottelukulujen ja rangaistusvaatimusten osalle.
LUE LISÄÄ REALIA HALLINNONTURVASTA - 1.1.2021 ALKAEN

Ryhmävastuuvakuutus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille, yhtiökokouksen puheenjohtajalle sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajalle

 • Lisävakuutusmäärä 200 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutusmäärän lisäksi.
 • Vakuutusturva korvaa vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin seurauksen taloyhtiölle tai sivulliselle aiheutuneen varallisuusvahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa taloyhtiön hallituksen jäsenenä, varajäsenenä, yhtiökokouksen puheenjohtajana tai asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajana. Lisävakuutusmäärä on 200 000 euroa yhtä vahinkotapahtumaa sekä vakuutuskautta kohden asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenten osalta yhteensä. Toiminnantarkastajan vastuun osalta vakuutusmäärä on aina enintään 30 000 euroa vakuutuskautta kohden.
 • Hallituksen puheenjohtajan vakuutusmäärä on 10.000 € korkeampi vahingon rajaamis- ja neuvontakustannusten sekä rangaistusvaateiden puolustautumisen osalta.
 • Osana 200 000 euron vakuutusmäärää, vakuutuksesta korvataan myös sellainen vakuutuskauden aikana todettu ja varsinaisen kiinteistövakuutuksen hallinnon vastuuvakuutuksen voimassaoloaikana tapahtunut vahinko, jota ei korvata aiemmin voimassa olleesta kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta ilmoitusvelvollisuuden tai vaatimuksen esittämiseen littyvien seikkojen takia. Tällaisen vahingon osalta omavastuu on kiinteistövakuutuksen omavastuu vähintään 1000 euroa.
 • Rangaistusvaatimuksia koskevien asianajokulujen osalta korvausmäärä on 30 000 euroa, osana 200 000 euron vakuutusmäärää.
  • omavastuu on 0 euroa.
 • Vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen osalta korvausmäärä on 30 000 euroa, osana 200 000 euron vakuutusmäärää.
  • omavastuu varallisuusvahingon selvitys- ja rajaamiskulujen asianajokuluissa 0 €, esine- ja henkilövahingon rajaamis-, neuvonta- ja kiireellisten puolustuskustannusten osalta 0 euroa, muut puolustuskustannukset omavastuu 33 000 €
 • Kiinteistövakuutuksesta korvattavan hallinnon vastuuvahingon omavastuuosuusden korvausmäärä on 1 000 € osana 200 000 € vakuutusmäärää, omavastuu 0 €
 • PR-konsultin tai muun konsultin kustannuksia kriisiviestinnän osalta, korvausmäärä on 3 000 € osana 200 000 € vakuutusmäärää, omavastuu 0 €
 • Hallinnon vastuuvahingossa korvausvastuun selvitys, jos vaade on 200 – 5000 € ja se jää alle kiinteistövakuutuksen omavastuun – osana 200 000 € vakuutusmäärää, omavastuu 0 €
 • Vakuutus korvaa vahingon siltä osin kuin korvauksen määrä ylittää muusta soveltuvasta vakuutuksesta korvattavan määrän. Korvaukset haetaan siis ensisijaisesti kiinteistövakuutuksen vastuuosasta ja vasta, jos sen turvan suuruus ei riitä, tästä vakuutuksesta.
Lisäturvaa hallituksen jäsenille avainten kadotessa
 • Lisäturvasta korvataan hallituksen jäsenen haltuun ja säilytettäväksi uskotun yhtiön yleis- tai reittiavaimen varkauden, ryöstön tai katoamisen seurauksena syntyneitä lukkojen ja avainten vaihtamisesta tai uudelleensarjoittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Edellytyksenä em. kustannusten korvaamiselle on, että:
  • yleis- tai reittiavaimen katoamisesta on ilmoitettu vakuutuksenantajalle vakuutuskauden aikana
  • vakuutuksenantajalle on toimitettu avaimen katoamiseen liittyvä yhtiön kiinteistövakuutuksen korvauspäätös (mukaan lukien vastuu- ja omaisuusvakuutusosioita koskeva korvauspäätös)
  • vakuutuksenantaja on antanut ennalta hyväksynnän aiheutuvista kustannuksista.
 • Lisäturvan perusteella korvattavien kustannusten enimmäismäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden yhden yhtiön osalta on 30 000 euroa. Lisäturvan vakuutusmäärä on osa 200 000 euron kokonaisvakuutusmäärää.
 • Tästä lisäturvasta ei korvata kustannuksia tai vahinkoa, joka korvataan yhtiön tai vakuutetun muusta tai aikaisemmin voimassa olleesta kiinteistövakuutuksesta. Lisäturvasta korvataan vain niitä kustannuksia, joita ei kateta yhtiön kiinteistö- tai vastuuvakuutuksen perusteella.
 • Vakuutetun omavastuu on 500 euroa vahinkoa kohti. Mikäli avaimen katoamisvahinko korvataan osittain kiinteistövakuutuksen perusteella, ei tällöin tämän lisäturvan perusteella peritä omavastuuta.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

REALIA HALLINNONTURVAAN LIITTYMISEN EDELLYTYKSET

 • Realia Vakuutuspalvelut Oy:n kautta hoidettu voimassa oleva kiinteistövakuutus, joka sisältää hallituksen ja kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen vähintään 33 000 euron vakuutusmäärällä
 • Realia Hallinnonturvaan voi liittyä asunto- tai kiinteistö-osakeyhtiö, jolla on ammattimainen isännöitsijä tai isännöitsijäksi valittu isännöintiyhteisö.
Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijapalvelut

Realia Hallinnonturva-asiakkaille etuna tunnin maksuton oikeudellinen konsultaatio Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijan kanssa. REALIA Hallinnonturvaan sisältyy myös lisämaksutta jatkuva Legal Helpdesk.

Annamme mielellämme lisätietoja REALIA HALLINNONTURVAsta puhelinnumerossa 09-42701370 tai sähköpostitse info@realiavakuutuspalvelut.fi. Vuosimaksu on 130 euroa / kiinteistö. Otathan yhteyttä.

REALIA OIKEUSTURVA
REALIA OIKEUSTURVA

Realia Oikeusturva lisää kiinteistön turvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

Vuosimaksu 124 euroa / yhtiö

Lisävakuutusmäärä 50 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärän lisäksi sekä erilaisia lisävakuutusmääriä koskien mm huoneenvuokrariitaa ja hallituksen jäseniin kohdistuviin vaatimuksia.

LUE LISÄÄ REALIA OIKEUSTURVASTA - 1.1.2021 ALKAEN
 • Lisävakuutusmäärä 50 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärän lisäksi.
  • Hallituksen jäseneen tai puheenjohtajaan henkilökohtaisesti kohdistuvan vaatimuksen osalta vakuutusmäärä on
   • 20 000 euroa, kun vakuutettu on ensisijaisesti käyttänyt asiassa henkilökohtaista oikeusturvavakuutustaan
   • 2 000 euroa, kun vakuutetun henkilökohtainen oikeusturvavakuutus ei ole korvannut vahinkoa tai vakuutettu on esittänyt selvityksen siitä, että oikeusturvavakuutusta ei ole.
  • Vakuutetulle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asian hoidosta korvataan 1000 euroa asti osana kokonaisvakuutusmäärää.
  • Ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä aiheutuneita lisäkuluja korvataan enintään 600 euroa osana kokonaiskorvausmäärää.
  • Perustajaurakoitsijaa vastaan laaditun vaatimuskirjeen osalta vakuutusmäärä on 1 000 euroa.
 • Korvaukset haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutuksen oikeusturvaosasta ja vasta, jos sen turvan suuruus ei riitä, tästä vakuutuksesta. Maksetuksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut sisältyvät tuotteeseen, vaikka ne kiinteistövakuutuksesta puuttuisi sekä kuluja rikosasiassa siitä alkaen kun syyte on tullut vireille käräjäoikeudessa.
 • Vakuutuksesta korvataan vakuutetun omistaman asuin- tai liikehuoneiston huoneenvuokrasuhteeseen liittyvistä riidoista syntyviä kuluja. Vakuutuksesta korvataan kuluja myös silloin, kun kyse on vuokrasuhteen purkamisesta, vuokralaisen häädöstä, vuokran määrästä tai sen maksamisesta. Vakuutusturvan piiriin sisältyy myös vuokralaisen henkilökohtaiseen pysäköintipaikkaan liittyvät vuokrariidat.
 • Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
 • Tässä vakuutuksessa omavastuuksi luetaan kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärä, kuitenkin vähintään 16 819 euroa. Muuta omavastuuta ei ole. Mikäli yhtiön ensisijaisesta vakuutuksesta ei saada korvausta ja tämän vakuutuksen ehtojen perusteella kyseessä on korvattava vahinko, korvausta maksetaan 16 819 euron ylittävältä osalta.
 • Korvauksen ylärajana on tämä vakuutusmäärä yhteensä enintään vakuutustapahtumaa kohti ja vakuutuskauden aikana.
 • Vakuutettuja voivat olla asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osuuskunta.
 • Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä yhtiön kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 • Tutustu ehdoissa oleviin rajoituksiin.
 • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Realia oikeusturvaan liittymisen edellytykset

 • Realia Vakuutuspalvelut Oy:n hoitovaltakirjalla oleva kiinteistövakuutus, joka sisältää oikeusturvavakuutuksen vähintään 16 819 euron vakuutusmäärällä.

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijapalvelut

Realia Oikeusturva-asiakkaille etuna tunnin maksuton oikeudellinen konsultaatio Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijan kanssa. Realia Oikeusturvaan sisältyy myös lisämaksutta jatkuva Legal Helpdesk.

Annamme mielellämme lisätietoja REALIA OIKEUSTURVAsta puhelinnumerossa 09-42701370 tai sähköpostitse info@realiavakuutuspalvelut.fi. Vuosimaksu on 124 €  / kiinteistö. Otathan yhteyttä.

REALIA VAHINKOAPU
REALIA VAHINKOAPU

Realia Vahinkoavun ryhmävakuutus korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassa olevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella.

Vuosimaksu 100 euroa / yhtiö

Korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassaolevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella. Korvaukset vahingon suuruuden pohjalta 350 euroa – 12 000 euroa.

LUE LISÄÄ REALIA VAHINKOAVUSTA - 1.1.2021 ALKAEN

Vuosimaksu on 100 euroa kiinteistöä kohden. Raksystems Insinööritoimisto Oy:n projektinjohto- ja valvontapalvelut ovat käytettävissä vahingon korjaamiseen asiakkaan niin halutessa. Lisäksi RKM Group Oy:n kiinteistövahinkojen alku- ja korjaustoimenpiteisiin liittyvät palvelut on saatavaissa erikoishinnoin.

Ryhmävakuutus selvittely- ja hallinnollisia kuluja varten

Kun kiinteistövakuutuksen suoranaisen esinevahingon korvausmäärä ikäpoistot vähennettynä ennen omavastuun vähentämistä on

 • Yli 2 500 euroa, korvataan enintään 350 euroa isännöitsijätoimiston hallinnollisia kuluja. Vakuutuksesta korvataan enintään 700 euroa vakuutuskauden aikana. Omavastuu on 0 euroa.
 • Yli 15 000 euroa ja enintään 30 000 euroa, korvataan enintään 2 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Yli 30 000 euroa ja enintään 100 000 euroa, korvataan enintään 4 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Yli 100 000 euroa, korvataan enintään 8 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Yli 100 000 euroa, korvataan enintään 10 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle vahinkokartoituksesta aiheutuneita kuluja. Vakuutusmäärä on 350 € vahinkoa ja enintään 700 € vakuutuskautta kohden. Omavastuu on 0 €.

Yhden vakuutuskauden aikana useammassa kuin yhdessä vakuutustapahtumassa korvataan vakuutettua kohdetta kohden yhteensä enintään 12 000 euroa.

Tuote korvaa myös entisöintikuluja, mikäli vakuutetulle on aiheutunut suojelumääräysten takia lisäkustannuksia rakennuksen korjaamisesta eikä kiinteistövakuutus ole korvannut näitä. Vakuutusmäärä 100 000 euroa, omavastuu 10%, vähintään 1000 euroa.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n projektinjohto- ja valvontapalvelut vahingon jälkeen

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n projektinjohto- ja valvontapalvelut erityishinnoin Realia Vahinkoapu asiakkaille.

Asiantunteva valvonta auttaa riskien hallinnassa. Kokenut valvoja tietää, milloin ja miten asioihin pitää puuttua ja valvoo aina tilaajan etua. Projektinjohtajan vastuulla taas on projektin sovittu laatu, aikataulu ja budjetti. Raksystems toteuttaa projektit alusta loppuun laadulla ja ammattitaidolla. Lue lisää Rakssystemsin Projektinjohto- ja valvontapalveluista täältä.

Lisätietoja kiinteistön ja asunto-osakeyhtiön kunnon ylläpidosta ja tutkimisesta antaa Raksystems, joka palvelee Sinua kautta maan.

Yhteydenotot osoitteeseen asiakaspalvelu@raksystems.fi tai puhelimitse 030 670 5500. Lisätietoja saatte myös osoitteesta www.raksystems.fi.

RKM Group Oy:n tuottamat kiinteistövahinkojen tutkimus-, häly- ja alkutoimenpide palvelut alennetuin hinnoin REALIA Vahinkoapu asiakkaille.

Asiantunteva kiinteistövahinkojen hoidon ammattilainen auttaa säästämään Finib Vahinkoavun asiakkaiden aikaa sekä kustannuksia laadukkaasti ja asiantuntevasti hoidetuilla kiinteistövahinkojen alku- ja korjaustoimenpiteillä. Loppuasiakkaan etuja ajaen ja toiveita kunnioittaen RKM Group  tarjoaa kokonaisvaltaiset kiinteistövahinkopalvelut Suomessa.

Yhteydenotot sähköpostitse info@rkmgroup.fi, puhelimitse valtakunnalliseen asiakalveluun p. 0291706300 tai  rkmgroup.fi sivulta löytyviin alueellisiin 24h päivystysnumeroihin.

Realia Vahinkoapuun liittymisen edellytykset

 • Realia Vakuutuspalvelut Oy:n hoitovaltakirjalla oleva kiinteistövakuutus.
 • Realia Vahinkoapuun voi liittyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, jolla on ammattimainen isännöitsijä tai isännöitsijäksi valittu isännöintiyhteisö.

Annamme mielellämme lisätietoja Realia Vahinkoavusta puhelimitse 09-42701370 tai sähköpostitse info@realiavakuutuspalvelut.fi

REALIA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU
REALIA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU

Realia Kiinteistötietojen tarkastuspalvelulla selvitetään isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta oikeat rakennustiedot kiinteistövakuutusta varten.

LUE LISÄÄ REALIA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELUSTA - 1.1.2021 ALKAEN
 • Kiinteistön rakennusmateriaalit, rakenneratkaisut, pinta-alat, tilavuudet ja paloluokat ovat keskeisiä hinnoittelun perusteita kiinteistövakuutuksissa. Palvelun tarkoituksena on selvittää kiinteistön kaikki tiedot mitkä vaikuttavat vakuutusmaksuun ja sen määräytymiseen.
 • Kiinteistöä vakuutettaessa tietojen oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi väärin ilmoitettu paloluokka saattaa aiheuttaa alivakuutustilanteen, jonka seurauksena korvaussumma vahinkotilanteessa voi pienentyä. Todellisuutta heikompi paloluokka taas aiheuttaa liian suuren vakuutusmaksun, joten tiedot kannattaa olla oikein. Kiinteistön tietojen selvittäminen alkaa aina rakennusvalvonnasta ja sieltä tilattavien tarpeellisten lupakuvien tarkastelulla. Lupakuvien perustella selvitetään kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, eri rakennusten rakennusmateriaalit sekä rakenneratkaisut, tilavuudet ja paloluokat vakuutusta varten.
 • Palvelun hyödyt taloyhtiölle ja isännöitsijälle:
  • kiinteistö on vakuutettu oikeilla tiedoilla
  • kaikki erillisrakennukset ovat vakuutettuina
  • vahinkotilanteessa taloyhtiö saa täydet korvaukset
  • vakuutusmaksu on riskinmukainen
  • isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus säästyy aikaa vievältä selvitystyöltä
  • vastuu tarkistettujen tietojen oikeellisuudesta siirtyy isännöitsijältä ja taloyhtiön hallitukselta Realia Vakuutuspalvelut Oy:lle
  • taloyhtiölle toimitetaan Realia Vakuutuspalvelut Oy:n laatima tarkastusraportti
 • Palvelun hinta:
  • 200 € ilman kohdekäyntiä
  • 280 € mikäli tarkistus vaatii kohdekäynnin

Annamme mielellämme lisätietoja REALIA Kiinteistötietojen tarkastuspalvelusta puhelimitse 09-42701370 tai sähköpostitse info@realiavakuutuspalvelut.fi. Otathan yhteyttä.

REALIA OMISTAJANTURVA
REALIA OMISTAJANTURVA

Realia Omistajanturvan vastuuvakuutus kattaa asukkaan huolimattomuudella tai varomattomuudella kiinteistölle aiheutetut vahingot, joista vahingonaiheuttaja on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa.

LUE LISÄÄ REALIA OMISTAJANTURVASTA - 1.1.2021 ALKAEN
 • Vakuutuskorvauksen edunsaajana on kiinteistön omistaja.
 • Vakuutukseen sisältyy asukkaan tai kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön omistama irtaimisto, vakuutusmäärä 10 000 euroa.
 • Enimmäiskorvaus- eli vakuutusmäärä on yhdessä vahinkotapahtumassa 170 000 €.
 • Vakuutuksen omavastuu on 1 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.
 • Vakuutettuina ovat huoneistossa vakituisesti asuvat henkilöt.
 • Vakuutus on toissijainen. Vahingot korvataan ensisijaisesti asukkaan omasta kotivakuutuksesta.
 • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Fredrikinkatu 48 A, 00100 Helsinki

Realia Vakuutuspalvelut Oy:n konsultointi merkittävän omaisuusvahingon sattuessa

Realia Vakuutuspalvelut Oy:n vahinkokäsittelijät ja -asiantuntijat auttavat Realia Omistajanturva-asiakkaita merkittävän omaisuusvahingon sattuessa, jotta korvaukset tulisivat ehtojen mukaisina ja mahdollisimman nopeasti.

RKM Group Oy:n tuottamat kiinteistövahinkojen tutkimus-, häly- ja alkutoimenpide palvelut alennetuin hinnoin REALIA Omistajanturva asiakkaille

 • Asiantunteva kiinteistövahinkojen hoidon ammattilainen auttaa säästämään REALIA Omistajanturva asiakkaiden  aikaa sekä kustannuksia  laadukkaasti ja asiantuntevasti hoidetuilla kiinteistövahinkojen alku- ja korjaustoimenpiteillä. Loppuasiakkaan etuja ajaen ja toiveita kunnioittaen RKM Group tarjoaa kokonaisvaltaiset kiinteistövahinkopalvelut Suomessa.
 • yhteydenotot sähköpostitse  info@rkmgroup.fi,  puhelimitse valtakunnalliseen asiakalveluun p. 0291706300 tai  rkmgroup.fi sivulta löytyviin alueellisiin 24h päivystysnumeroihin.
REALIA OMAISUUSTURVA
REALIA OMAISUUSTURVA

Realia Omaisuusturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan vakuutusturvaa vahinkotapahtuman jälkeen jälleenrakennusvaiheessa pakottavista viranomaismääräyksistä johtuvien kustannusten osalta.

Vuosimaksu 147 euroa / yhtiö

LUE LISÄÄ REALIA OMAISUUSTURVASTA - 1.5.2021 ALKAEN

Korvattavat kulut

Vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen rakennuksen jälleenrakentamisesta koituvia kustannuksia seuraavasti:

Palovahinko – korvataan kohtuullisia jälleenrakentamiskustannuksia, jotka liittyvät kiinteistövakuutuksesta korvattavaan palovahinkoon mutta joista ei voi saada korvausta kiinteistövakuutuksesta. Tällaiset kustannukset liittyvät rakennusosiin, joita kiinteistössä tai siihen kuuluvassa rakenteessa ei ennen palovahinkoa ollut mutta jotka vakuutettu joutuu uusien, muuttuneiden rakennusmääräysten vuoksi jälleenrakennuksen yhteydessä rakentamaan. Kustannuksia korvataan siltä osin kuin ne ylittävät kiinteistövakuutuksen Pakottavat viranomaismääräykset -kohdan korvausmäärän.

Vakuutusmäärä on 100 000 euroa.

Omavastuu on 2 000 euroa.

Märkätilan jälleenrakentaminen – korvataan kohtuullisia jälleenrakentamiskustannuksia, jotka liittyvät kiinteistövakuutuksesta korvattavaan märkätilavahinkoon mutta joista ei voi saada korvausta kiinteistövakuutuksesta. Tällaisia kustannuksia ovat märkätilan vedeneristyksen yhtenäistämiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka vakuutettu on pakotettu tekemään uusien, muuttuneiden rakennusmääräysten vuoksi.

Vakuutusmäärä on 10 000 euroa.

Omavastuu on 1 000 euroa. Lisäksi sovelletaan kiinteistövakuutuksessa käytettävää ikävähennystä tai erityisomavastuuta.

 • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Fredrikinkatu 48 A, 00100 Helsinki

Korvauksen edellytyksenä on kiinteistövakuutuksesta korvattu esinevahinko.

RKM GROUP OY:N  TUOTTAMAT KIINTEISTÖVAHINKOJEN TUTKIMUS-, HÄLY- JA ALKUTOIMENPIDE PALVELUT ALENNETUIN HINNOIN REALIA OMAISUUSTURVA ASIAKKAILLE
 • asiantunteva kiinteistövahinkojen hoidon ammattilainen auttaa säästämään Realia Omaisuusturva -asiakkaiden aikaa sekä kustannuksia laadukkaasti ja asiantuntevasti hoidetuilla kiinteistövahinkojen alku- ja korjaustoimenpiteillä. RKM Group tarjoaa kokonaisvaltaisia kiinteistövahinkopalveluita koko Suomessa loppuasiakkaan etuja ajaen ja toiveita kunnioittaen.
 • yhteydenotot sähköpostitse info@rkmgroup.fi tai info@vahingonhoito.fi, puhelimitse valtakunnalliseen asiakaspalveluun p. 029 170 6300 tai rkmgroup.fi-sivulta löytyviin alueellisiin 24 h -päivystysnumeroihin.

Annamme mielellämme lisätietoja REALIA OMAISUUSTURVAsta puhelinnumerossa 09-42701370 tai sähköpostitse info@realiavakuutuspalvelut.fi. Vuosimaksu on 147 €  / kiinteistö (alkaen 1.5.2021). Otathan yhteyttä.