Realia Vakuutuspalvelut Oy - Asiakastuotteet

Asiakastuotteet

Parempaa turvaa ryhmäratkaisuihin

REALIA Vakuutuspalvelut Oy:n asiakkailla on käytetävissään lisäturvia, joilla voidaan paikata kiinteistövakuutuksessa olevia puutteita. Yksittäinen asiakas ei voisi vastaavan laadukasta tuotetta saada, mutta tuhannet asiakkaat yhtä aikaa voivat.

Realia Vakuutuspalvelut Oy:n asiakastuotteet, jotka sisältävät edullisen vakuutusturvan erilaisine lisäetuineen.

REALIA ASIAKASTURVA
REALIA ASIAKASTURVA

Realia Asiakasturva on tuote, jolla asukkaat saavat lisäturvaa tapaturman, avaimen katoamisen tai asumisen keskeytymisen varalta. Lisäksi se tarjoaa etuja kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi.

Vuosimaksu 74 euroa / yhtiö

REALIA HALLINNONTURVA
REALIA HALLINNONTURVA

Realia Hallinnonturva lisää kiinteistön hallituksen ja yhtiökokouksen puheenjohtajan turvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta.

Vuosimaksu 145 euroa / yhtiö

  • Ryhmävastuuvakuutus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille, yhtiökokouksen puheenjohtajalle sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajalle
  • Lisävakuutusmäärä 400 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutusmäärän lisäksi sekä lisävakuutusmääriä mm vahingon rajaamis- ja neuvottelukulujen ja rangaistusvaatimusten osalle.
REALIA OIKEUSTURVA
REALIA OIKEUSTURVA

Realia Oikeusturva lisää kiinteistön turvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

Vuosimaksu 144 euroa / yhtiö

Lisävakuutusmäärä 80 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärän lisäksi sekä erilaisia lisävakuutusmääriä koskien mm huoneenvuokrariitaa ja hallituksen jäseniin kohdistuviin vaatimuksia.

REALIA VAHINKOAPU
REALIA VAHINKOAPU

Realia Vahinkoavun ryhmävakuutus korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassa olevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella.

Vuosimaksu 100 euroa / yhtiö

Korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassaolevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella. Korvaukset vahingon suuruuden pohjalta 350 euroa – 12 000 euroa.

REALIA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU
REALIA KIINTEISTÖTIETOJEN TARKASTUSPALVELU

Realia Kiinteistötietojen tarkastuspalvelulla selvitetään isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta oikeat rakennustiedot kiinteistövakuutusta varten.

REALIA OMISTAJANTURVA
REALIA OMISTAJANTURVA

Realia Omistajanturvan vastuuvakuutus kattaa asukkaan huolimattomuudella tai varomattomuudella kiinteistölle aiheutetut vahingot, joista vahingonaiheuttaja on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa.

REALIA OMAISUUSTURVA
REALIA OMAISUUSTURVA

Realia Omaisuusturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan vakuutusturvaa vahinkotapahtuman jälkeen jälleenrakennusvaiheessa pakottavista viranomaismääräyksistä johtuvien kustannusten osalta.

Vuosimaksu 147 euroa / yhtiö

REALIA TORJUNTATURVA
REALIA TORJUNTATURVA

Realia Torjuntaturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan riskienhallintaa kattamalla tuholaistorjunnasta aiheutuvia kuluja.Yhtiökohtainen vuosimaksu riippuu taloyhtiön kokonaistilavuudesta.

Esimerkki vuosimaksusta. Jos tilavuus on 2800 m3, vuosimaksu on 208 euroa.
Palvelu on veroton, AVL 44 §.